Çalışma Ömrünü Tamamlamış

 Hurda Platin İşlemleri

Detay

Çalışma ömrünü tamamlayan hurda platin laboratuar ekipmanlarına ICP ve XRF analizleri uygulanır. Kontamine olduğu tespit edilenler ayıklanarak yaş kimyasal Rafinasyon işlemine tabitutulur. Elde edilen Saf platin, altın,rodyum vb. metaller vakum altında ergitilerek istenilen analizde alaşımlanır.